ข่าวและประกาศ

ขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 
รูปภาพของSamart Donjan
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
โดย Samart Donjan - อังคาร, 6 พฤศจิกายน 2018, 7:45PM
 

    สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนรู้ผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ ทุกหลักสูตรให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากสถาบันฯจะจัดเก็บข้อมูลของผู้รับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรที่ทางสถาบันฯจัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป แก้ไขข้อมูลส่วนตัว