ข่าวและประกาศ

ขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 
Picture of Samart Donjan
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
by Samart Donjan - Tuesday, 6 November 2018, 7:45 PM
 

    สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนรู้ผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ ทุกหลักสูตรให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากสถาบันฯจะจัดเก็บข้อมูลของผู้รับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรที่ทางสถาบันฯจัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป แก้ไขข้อมูลส่วนตัว